Rickard Jonsson tillträder som ny VD på KPRO

Rickar Jonsson ny VD

Rickard Jon­s­son till­träder som ny VD på KPRO

Från 1:a decem­ber tar Rickard Jon­s­son över VD-rollen för KPRO och efterträder Daniel Ander­s­son som går vidare till en roll inom ägar­bo­laget Lager­crantz Group. Rickard har med sin lån­ga erfaren­het och gedigna affärs­man­naskap de rät­ta för­må­gor­na som krävs för att leda KPRO vidare mot vidare tillväxt och utveckling.

- Under Daniel's tid som VD har KPRO tagit sig genom en fantastisk förändringsresa där affärsrisker eliminerats, kunderbjudandet breddats och omsättningen ökats. Stor vikt har lagts vid att skapa en attraktiv arbetsplats med medarbetaren i centrum, säger Marcus Käld, nuvarande styrelseordförande KPRO.

Daniel kommer att fortsätta att verka för KPRO som ny ordförande i styrelsen, som en del av rollen inom Lagercrantz Group.

- Det har varit en utvecklande och utmanande tid på KPRO med många stora förändringar, då inte minst Corona, som teamet hanterat fantastiskt. Vi har under tuffa förutsättningar skapat ett starkare företag med ett kunderbjudande som tillför värde till kunden på ett unikt sätt, säger Daniel Andersson, avgående VD.

Rickard Jonsson har rekryterats internt och har sedan 2011 ansvarat för Sälj & Marknad vilket ger honom en oslagbar kunskap och insikt i affären samt de tekniska utmaningar som KPRO's kunder ställs inför. Sett till företagets situation och strategiska riktning skapar det starka förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt. Rickard kommer att kvarstå som ansvarig för Sälj & Marknad i kombination med VD rollen.

- Jag ser verkligen fram emot att axla rollen som VD för KPRO och det är med stor glädje och spänning som jag vill fortsätta att driva företaget i den riktning vi nu har stakat ut. Trots en omvälvande marknadssituation känner jag att vi har lyckats positionera oss väl i flera affärsområden som ligger helt rätt i tiden med omställningen mot ett mer elektrifierat och hållbart samhälle. Vi har en intressant tid framför oss och det ska bli riktigt roligt att tillsammans med våra fina medarbetare fortsätta att realisera vår vision i att vara det självklara valet som fullservicepartner inom kablage- och elektronikmontage säger Rickard Jonsson, tillträdande VD.

- Vi önskar både Rickard och Daniel stort lycka till i sina framtida roller. De kommer båda fortsatt verka för att ytterligare utveckla KPRO vilket borgar för hög kontinuitet och fortsatta framgångar, säger Marcus Käld, nuvarande styrelseordförande i KPRO.

För ytterligare information:
Marcus Käld, styrelseordförande, KPRO

E-post: marcus.kald@lagercrantz.com
Tel: +358 50 5185901

Rickard Jonsson, tillträdande VD, KPRO
E-post: rickard.jonsson@kpro.se
Tel: +46 72 5425157