Kontakt

Ret DSC4820 A

Kon­tak­ta oss

Har du en tillverkn­ing­sut­man­ing eller annat ärende och vill kom­ma i kon­takt med oss?

Rickard Jonsson

MD + Head of Sales & Marketing

rickard.jonsson@kpro.se

072-542 51 57

Artur Juhlin

Technical Sales

artur.juhlin@kpro.se

072-542 51 68

Daniel Harry

Technical Sales

daniel.harry@kpro.se

072-542 51 62

Per-Arne Sahlberg

Order- & Delivery Planning

per-arne.sahlberg@kpro.se

072-542 51 56

Mikael Whern

Head of Production & Logistics

mikael.whern@kpro.se

072-542 51 53

Bernadette Hjärpe

Head of Procurement

bernadette.hjarpe@kpro.se

072-212 70 42

Maria Kallioniemi

Head of Finance

maria.Kallioniemi@kpro.se

072-542 51 40

Svante Ekberg

Head of Quality & Sustainability

svante.ekberg@kpro.se

072-542 51 54

Besöksadress

KPRO AB
Omformargatan 12
721 37 Västerås

Telefon: 021-81 51 51

E-post: info@kpro.se