Integritetspolicy

Integritet­spol­i­cy

Integritetspolicy för webbsida

Revision: 2.0
Publicering: 2019-01-30

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

KPRO AB (”Bolaget”), använder cookies på denna webbsida (www.kpro.se). Därigenom samlar vi in vissa personuppgifter om användare och om användarbeteende på vår webbsida för att kunna förbättra våra tjänster och informationskanaler. Samtycke till datahantering inhämtas av varje individ vid användning av vår webbsida.

Nedan följer en beskrivning av de olika fall och situationen som genererar personuppgifter och hur vi arbetar för att säkra din personliga integritet.

Cookies vid webbplatsanvändning

En cookie är en textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som skapade den. Cookies kan vara ”förstapartscookies” eller ”tredjepartscookies”. Förstapartscookies är cookies som är satta på webbsidan av Bolaget. Tredjepartscookies är cookies som är satta på webbplatsen av någon annan än Bolaget.

Vilka specifika cookies används på denna webbsida och i vilket syfte?

Nedan specificeras de cookies som vi använder på vår webbsida, tillsammans med information om syfte, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookien.

Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du vanligtvis helt eller delvis stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan även i webbläsarens inställningar radera cookies som lagrats sedan tidigare. Tänk på att om du väljer att radera eller blockera cookies kan det få till följd att användningen av vår webbsida och våra tjänster inte fungerar.

Kommentarer på hemsidan

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och useragent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Kommunikation via kontaktformulär

Vid användande av kontaktformulär spara personuppgifter såsom namn, telefon, mailadress och företag. Dessa uppgifter sparas som ett meddelande för att en medarbetare från Bolaget ska kunna ta hand om ditt ärende och återkomma. Uppgifterna sparas så länge ärendet är aktivt och raderas därefter. Om interaktionen leder till en affärsrelation så kommer uppgifter gällande detta att sparas i Bolagets affärssystem så länge som relationen kvarstår.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys och vidareutveckling

Bolaget använder Google Analytics för spårning och analys av beteendet hos våra webbplatsbesökare. Syftet med spårningen är att vidareutveckla webbplatsens funktion och säkra en bra användarupplevelse i framtiden. Sekretesspolicy för Google Analytics hittar du här: https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

De personuppgifter som samlas in via tredjepartscookies kommer även att lämnas ut till den tredje part som tillhandahåller cookien. Bolaget vidtar alla nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För de fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES och du har därmed fullt integritetsskydd genom GDPR-förordningen utan undantag.

Dina rättigheter

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Framförande av klagomål eller förfrågningar

Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen. Om du har frågor eller vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolagets personuppgiftsansvarig.
Kontaktuppgifter finns på vår kontaktsida: http://www.kpro.se/kontakt/

Ändringar i integritetspolicyn för webbsida

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på denna sida och alla godkännanden av vår policy återställs för att på nytt hämta in ditt samtycke.

Integritetspolicies gällande affärsmässiga relationer

Klicka på länkarna nedan för att läsa våra olika policys gällande dataintegritet:

Om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter så ber vi dig att ta kontakt vår personuppgiftsansvarig så kan vi berätta mer och svarar på dina frågeställningar.
Kontaktuppgifter finns på vår kontaktsida: http://www.kpro.se/kontakt/